Retail Professional

ÚČEL A VÝZNAM PRO ORGANIZACI:

Přispívá ke splnění nebo překročení cílů prodejny v prodeji a klíčových ukazatelích tím, že:

 • Vytváří dobré vztahy se zákazníky a žije hodnotami značky
 • Obsluhuje a prodává zákazníkům a svědomitě provádí provozní činnosti prodejny
 • Provádí pokladní operace v souladu se stávajícími směrnicemi a postupy
 • Využívá své znalosti a zkušenosti k poskytování zpětné vazby a podporuje vybrané členy týmu

 

HLAVNÍ ODPOVĚDNOSTI:

 • Zná cíle prodejny a aktivně pracuje na jejich dosažení nebo překročení za využití všech zdrojů dostupných v rámci prodejny i mimo ni
 • Identifikuje příležitosti ke zlepšení a projednává své návrhy s managementem prodejny, aby se zvýšil její obchodní úspěch
 • Je vzorem pro obsluhu zákazníků, zvyšuje prodej a povědomí o značce za využití pokročilých prodejních technik a vhodných prvků ze vzorové obsluhy zákazníků adidas
 • Využívá své zkušenosti z prodeje k maximalizaci příležitostí na pokladně při provádění doplňkových prodejů a k vytváření věrnosti zákazníků
 • Je vzorem pro pokladní operace a dokončuje prodejní transakce rychle a přesně, při dodržování postupů pro ochranu hotovosti
 • Zpracovává vratky zboží a vracení peněz, využívá je jako příležitost ke zvýšení prodeje a upevnění věrnosti zákazníka
 • Dělí se o své zkušenosti s obsluhou zákazníků a koučuje vybrané členy týmu, aby si své dovednosti v této oblasti zdokonalili
 • Vede a koučuje vybrané členy týmu z hlediska základních znalostí značky a sezónních produktů, pokladních procesů a postupů
 • Udržuje sympatické a příjemné prostředí, ve kterém zákazníci rádi nakupují, a trvale zajišťuje visual merchandising a čistotu a pořádek
 • Dodržuje směrnice a postupy pro zajištění bezpečného pracovního prostředí a příjemného prostředí k nakupování
 • Zajišťuje, aby nabídka produktů v prodejně byla zákazníkům dostupná tím, že napomáhá při dodávce zboží a při jeho doplňování na prodejní ploše
 • Dokončuje prodejní transakce rychle a přesně, při dodržování postupů pro ochranu hotovosti
 • Minimalizuje ztráty tím, že aktivně kontroluje stavy na prodejné ploše i při obsluze zákazníků
 • Produktivně a s respektem spolupracuje se členy týmu na dosažení, případně překročení cílů prodejny
 • V případě potřeby podporuje ostatní členy týmu
 • Projevuje svou ochotu učit se a využívá všech dostupných příležitostí ke svému rozvoji a zvýšení výkonu

 

KLÍČOVÉ VZTAHY:

 • Zákazníci
 • Kolegové a nadřízení

 

ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZKUŠENOSTI:

 • Vybrané kompetence Maloobchodního prodejce seniora
 • Využívá budování vztahů a komunikační dovednosti ke zvyšování povědomí o aktuálních a budoucích iniciativách spojených se značkou, zvyšuje prodej a upevňuje věrnost zákazníků
 • Podporuje členy týmu svou aktivní pomocí, pokud u pokladny nejsou žádní zákazníci
 • Je pečlivý a orientovaný na detail při udržování čistého a uspořádaného prostředí pokladny

 

MINIMÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 • Minimálně 6měsíční praxe v maloobchodním a obchodním prodeji, zaměřeném na sport/módu, s pokročilými prodejními zkušenostmi a solidními znalostmi produktu, maloobchodu a odvětví
 • Základní znalosti početních úkonů a písemného projevu, pokročilé verbální komunikační dovednosti

adidas celebrates diversity, supports inclusiveness and encourages individual expression in our workplace. We do not tolerate the harassment or discrimination toward any of our applicants or employees. We are an Equal Opportunity Employer.

Job Title:  Retail Professional

Brand:  adidas
Location:  Prague
TEAM:  Retail (Store)
State:  PR
Country/Region:  CZ
Contract Type:  Full time
Number:  474609
Date:  Nov 24, 2022