Loading...

Retail professional (M/F/D)

ÚČEL A VÝZNAM PRO ORGANIZACI:

Přispívá ke splnění nebo překročení cílů prodejny v prodeji a klíčových ukazatelích tím, že:

 • Vytváří dobré vztahy se zákazníky a žije hodnotami značky
 • Obsluhuje a prodává zákazníkům a svědomitě provádí provozní činnosti prodejny

 

HLAVNÍ ODPOVĚDNOSTI:

 • Zná cíle prodejny a své vlastní, aktivně pracuje na jejich dosažení nebo překročení, za využití všech zdrojů dostupných v rámci prodejny
 • Splňuje nebo překračuje očekávání zákazníků a zvyšuje prodej a povědomí o značce, za využití pčíslušných prvků ze vzorové obsluhy zákazníků adidas
 • Navazuje emoční vztah s každým zákazníkem díky tomu, že je vášnivým a nadšeným propagátorem značky
 • Aktivně vyhledává a začleňuje základní znalosti značky a sezonních produktů do svého způsobu obsluhy v rámci své prodejní zony
 • Udržuje sympatické a příjemné prostředí, ve kterém zákazníci rádi nakupují, a trvale zajišťuje visual merchandising, čistotu a pořádek
 • Dodržuje směrnice a postupy pro zajištění bezpečného pracovního prostředí a příjemného prostředí k nakupování
 • Zajišťuje, aby nabídka produktů v prodejně byla zákazníkům dostupná tím, že napomáhá při dodávce zboží a při jeho doplňování na prodejní ploše
 • Dokončuje prodejní transakce rychle a přesně, při dodržování postupů pro ochranu hotovosti
 • Minimalizuje ztráty tím, že i při obsluze zákazníků aktivně kontroluje stavy zásob na prodejní ploše
 • Produktivně a s respektem spolupracuje se členy týmu na dosažení, případně překročení cílů prodejny
 • Absolvuje všechny povinné vzdělávací programy a efektivně převádí nabyté vědomosti do pracovních dovedností
 • Projevuje zájem o průběžné vzdělávání a vítá všechny dostupné příležitosti ke zvýšení výkonu

 

PRAVOMOCI:

 • Nehodí se

 

KLÍČOVÉ VZTAHY:

 • Zákazníci
 • Kolegové a nadřízení

 

ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZKUŠENOSTI:

 • Kompetence Maloobchodní prodejce

(dodateky podle potřeby trhu)

 

MINIMÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 • Nejlépe 1 – 2 měsíce práce v maloobchodním a obchodním prodeji, zaměřeném na sport a modu
 • Základní znalosti početních úkonů a písemného projevu, verbální komunikační dovednosti

(dodatky podle potřeby trhu)

adidas celebrates diversity, supports inclusiveness and encourages individual expression in our workplace. We do not tolerate the harassment or discrimination toward any of our applicants or employees. We are an Equal Opportunity Employer.

Job Title:  Retail professional (M/F/D)

Brand:  adidas
Location:  Prague
TEAM:  Retail (Store)
State:  101
Country/Region:  CZ
Contract Type:  Temp
Number:  242008
Date: